Worden wie je werkelijk Bent

Zelfrealisatie, Verlichting, terug naar de eenvoud…Zijn wie je werkelijk Bent

Voor mij is zelfrealisatie je realiseren wie je werkelijk Bent. Dat betekent dus ook onderweg zijn in het doorzien wie je niet bent. Doorgronden van het ego ikje, dat graag vasthoudt aan van alles en nog wat. Dat graag iemand wil zijn, resultaat wil hebben, graag waardering krijgt, zichzelf weggeeft, arrogant is, de wereld en de ander wil redden….Noem maar op.

Om het ikje te kunnen doorzien en doorgronden zijn Liefde en Bewustzijn nodig. Enkel oordeelloze, onvoorwaardelijke Liefde kan het ego ontmoeten én bevrijden. Het is dus belangrijk dat je je Essentie, wie je werkelijk Bent of Liefde, Kracht, Bewustzijn, de Bron, je wezen, Spirit (het heeft vele namen) weer gaat ontmoeten in jezelf.

Vaak kijk je naar het ego ikje door de bril van je (geërfde) overtuigingen. Zolang dit gebeurt, zal er altijd oordeel zijn en zul je nooit goed genoeg zijn. Ben je heel hard aan het werk om nog beter, mooier en liefdevoller te worden. En word je op een gegeven moment moe, ziek of anders.

Brandpunt verschuiving van ik naar Essentie

Uiteindelijk maak je de brandpunt verschuiving van de identificatie op het ik naar je Essentie. Je gaat je dus steeds meer realiseren dat je niet je ego ikje bent. Dat dat ikje er wel is en ook altijd zal blijven bestaan in jou, maar dat je dat niet bent. Het zijn slechts herinneringen aan ervaringen en de overtuigingen daarop. Voortgekomen uit meerdere levens omdat jouw ware Zelf niet ontmoet is. Je hebt veel gedacht en geleefd volgens de overtuiging dat je het ego ikje bent en je gaat steeds meer doorzien dat dat niet de werkelijkheid is. Ego smelt, laat los. Dit kan een heel proces zijn van weerstand en opstandigheid, want ego laat niet zomaar los. Elke grijpbeweging (aan het ego ik) mag al gaandeweg doorzien worden en uiteindelijk loslaten. Loslaten betekent niet dat het weg moet, maar gewoon dat je er geen aandacht meer aan schenkt en het niet meer volgt. Uiteindelijk wordt het ego ik dan dienstbaar aan je Ware Zelf.

Het ik mag bestaan!

Het ego ikje heb je wel nodig, het is dat deel dat maakt dat je bestaat op aarde, je stevigheid geeft. Het is enkel het onwaar ego, dat deel dat gelooft dat het niets waard is, dat hard moet werken om iemand te kunnen zijn, dat arrogantie vertoond omdat het eigenlijk diep van binnen heel onveilig is, dat oordeelt, dat wegtrekt en angstig is als iemand iets krachtigs zegt etc.. Dit ego mag doorzien en losgelaten worden. Het ware ego blijft bestaan.

Steeds dieper en dieper wordt het onbewuste blootgelegd

‘Je bent verlicht totdat er iemand op je tenen trapt’.

Soms ben je je er niet bewust van dat er nog iets kleeft aan het ego ikje. Juist ook die onbewuste lagen die diep weggestopt zitten in buik en basis zijn heel belangrijk te onderzoeken in jezelf. Niet omdat het weg moet, maar vanuit nieuwsgierigheid, zodat het zich kan ontvouwen. Weet dat deze lagen heel lang of misschien wel nooit aan het licht zijn gekomen, dus het vraagt Liefde, fijnafstemming en geduld om dit te ontmoeten in jezelf. Tevens vraagt het moed en durven toegeven (kwetsbaar zijn) dat je toch vanuit eigenbelang iets wilde bewerkstelligen, ten koste van de ander.

Het WIJ-gevoel, wat de basis is van de nieuwe aarde, is er dan (even) niet. Die blinde vlekken die we allemaal hebben, ieder op het eigen gebied, zijn het meest lastig te doorgronden. Hiervoor hebben we elkaar nodig om te helpen doorzien.

Door reading, healing en coaching sessies kunnen deze lagen vanuit een Universeel Liefdesveld blootgelegd worden.

Wat gebeurt er tijdens een healing?

Als kanaal stem ik mij af op jouw energieveld, op jouw Ware wezen. Ik ontmoet jouw Essentie in een groot Universeel Liefdesveld. Dit veld wordt ondersteund door Elohim engelen, Lichtmeesters, aartsengelen en allerlei natuurspirits en tevens Moeder Aarde die altijd aanwezig is.

In dit veld kun je je zo welkom voelen dat je ontspant. In die ontspanning ga je dus open, komt je ware wezen meer naar de voorgrond. Word je Liefde.

Doordat je meer open bent in dit Liefdesveld, kunnen onbewuste thema’s naar voren komen, oude overtuigingen die vast zijn gaan zitten door meerdere levens heen, door de zielengroep en door familielijnen heen.
Mannelijk en vrouwelijk wordt meer in balans gebracht en innerlijk kind stukken kunnen healing krijgen.
Er dient zich aan wat op dat moment gezien mag worden. Zodra het stuk gezien is, kan het uiteindelijk de weg naar bevrijding vinden.Dit maakt het leven makkelijker, je voelt je vrijer, lichter en meer open. Stapje voor stapje realiseer je jeZelf en word je wie je werkelijk Bent.

Terug naar de eenvoud

Voor mij is het belangrijk dat we weer terug gaan naar de eenvoud van het leven. Terug naar de eenvoud, zonder (spiritueel) ego, zonder te groot ideaal en terug naar de realiteit. Waarin je zeker mag dromen en deze volgen. Ik geloof zeker dat dromen (die gestaafd zijn aan de realiteit) haalbaar zijn. Als het zo sterk in jou voelt, ga er dan voor, volg die weg en hou niet meer terug. Dan is dat wat geleefd wil worden in afstemming met wie je werkelijk Bent. Vergeet de angst, terughoudendheid, onzekerheid en onveiligheid en ga (want dat is er wel, maar Ben je niet)! Probeer het! Maar, staaf het wel aan de aardse realiteit. Is het (nu) haalbaar?

Met z’n allen staan we voor de uitdaging om te ontdekken in onszelf waar onze energie nu echt naar toe wil. Dat vraagt fijnafstemming op je ware wezen. Welk verlangen komt uit jou, vanuit welke laag (angst of Liefde) komt het? Wat is bedoeld vanuit een groter Plan?

En toch ben je daar waar je NU bent en je zet die stappen die je NU dient te zetten. Er is geen goed of fout. Alles is bedoeld! Zodra je dat gaat zien, komt er ontspanning in je systeem….jij kunt het niet meer doen vanuit angst en stress en controleren!
Dan ga je leven in vertrouwen en overgave. Zonder jezelf tekort te doen, want jij mag
Alles hebben wat je nodig hebt.

Sta geregeld eens Stil, Luister, Geniet en heb (het leven) Lief! Jij Bent het Leven!

Samen op weg, maakt nederig en doet mededogen ontstaan

In deze tijd hoeven we niet meer hoogdravend te zijn, iedereen wordt weer wat gewoner, het leven wordt weer wat simpeler, nu we ook gewoon mens mogen zijn. We hoeven die missie niet meer zo hoog te houden (terwijl die echt wel geleefd mag worden). We zijn prachtige (aarts-) engelen met grote scheppingskrachten en tegelijkertijd zijn er ook gewoon menselijke kwetsbaarheden en oneffenheden. Als we dat erkennen, en het beide naast elkaar mag bestaan, dan komt de hemel op aarde.

Als engelenmensen, hooggevoelige Lichtwerkers of hoe je jezelf ook noemen wilt, die gerealiseerd zijn, kunnen we ook gewoon in de maatschappij functioneren. We mogen wel kiezen voor een fijne omgeving waarin je opgetild wordt en meer aansluiting voelt. Maar, zodra we ons gaan afzonderen en gaan oordelen over de ‘gewone, misschien wat minder bewuste’ maatschappij is het goed om te onderzoeken waar je je nog onveilig voelt en confrontatie en het neerzetten van je eigen lichtkracht uit de weg wilt gaan. Het gaat erom dat je in de maatschappij jeZelf kunt Zijn, jouw waarheid spreekt en daarmee je Licht en Liefde doorgeeft als je dat zo voelt. Je bent gewoon JeZelf en leeft gewoon je leven en waarheid temidden van alle anderen. Je hebt geen oordeel meer op de ander, maar hoeft jezelf ook niet weg te geven en/of aan te passen. Dan ontstaat de nederigheid in je.

Waarheid spreken, zonder afgescheidenheid. Vanuit ons ware wezen, vanuit Zijn. Dan ben je als vanzelf afgestemd op de ander. Dat is de uitdaging van ons allen, anders komt die nieuwe aarde er niet.

Onderzoek jezelf, aanschouw jezelf, heb jezelf lief, voel dat jij Liefde Bent en zie ook de ander in wie die werkelijk Is en tegelijkertijd daar waar die nog niet heel is. We zijn allen op weg! Ervaar mededogen.

Wil jij ook verdieping in wie je Bent? Graag onderzoek ik samen met jou wie je werkelijk Bent en waar het je op dit moment tegenhoudt dit te mogen Zijn.

Ik ontmoet je graag!

Willeke Ananda