Vanuit een volwassen spirituele basis het leven weer gaan ervaren als een kind

Vanaf de geboorte lopen we een hele weg. Als pasgeboren baby ervaar je alles nog vanuit eenheid. Er is geen ik ervaring, je bent één met alles. Later ga je leren dat jij jij bent en je vader je vader. Dan ontstaat het ik bewustzijn. Ook ontstaat het mentale, de tafel heet de tafel, de tuin de tuin. Je leert er woorden aan te geven en over dingen na te denken. Hoe meer je dit ontwikkelt ontstaan er ook meningen en oordelen, leer je standpunten in te nemen, je gaat ergens iets van vinden. Dit alles is nodig om als mens te kunnen functioneren.

Echter hebben we vanuit deze staat ook de dualiteit ontwikkelt en is jouw mening en wil belangrijker geworden dan die van de ander en zo heb je geleerd nogal eens ergens tegenover te gaan staan. Zo ontstaat jij en ik, hij en zij, jij en wij etc. Daarmee ben je steeds verder van eenheid vandaan gegaan.

De nieuwe tijd

Nu leven we in een tijd waarin dit enorm uitvergroot wordt in de wereld, waardoor we steeds meer keuzes leren maken voor wat werkelijk klopt voor ons in het moment. We leren, als je hier bewust mee omgaat, weer terug te gaan naar het hier en NU, de natuurlijke staat. We leren te zien dat in het NU je weer wordt als een kind. Je leert weer onbevangen te zijn, weer te genieten, pijn en fijn te voelen als van de hele wereld, zonder het je eigen te maken of het weg te willen hebben.

Het is zo’n mooie ervaring als pijn er gewoon mag zijn! Als je het gaat ervaren als de pijn van de hele wereld, het collectief, als pijn van de hele mensheid. Dan is het helemaal niet erg meer. Dit kan echter enkel en alleen vanuit de natuurlijke staat. En dan is het maar een ervaring, zoals alles komt en gaat, behalve Jij.

Al je kindjes de ruimte geven, dat is de healing!

Het kind heeft na zo ongeveer het 2e levensjaar dus geleerd emoties en gevoelens van zichzelf te maken en ertegenover te gaan staan. Het heeft geleerd niet boos te mogen/willen zijn, zijn emoties en gevoel te onderdrukken of in het drama van het ego ik te gaan om aandacht te krijgen. Het heeft het zich eigen gemaakt.

Vanuit de natuurlijke staat, die als heel zacht voelt, leer je nu weer al je kindjes de ruimte te geven. Dus ook het kindje die er weerstand op heeft om te voelen en de mind die heeft gedacht zich ermee te moeten bemoeien vanuit de overlevingsstand.

Terug naar eenheid

In onze levens hebben we zoveel aannames en conditioneringen aangenomen over hoe het moet zijn en gaan in het leven, dat we de natuurlijke pure staat van Zijn vergeten zijn. De mind is zich gaan richten op het overlevingsmechanisme die ontstaan is vanuit de conditioneringen en aannames.

Een kind huilt soms even als het verdrietig is, het heeft er geen oordeel op, en dan is het ook weer weg. Het is boos als het boos is en dan ebt de boosheid vanzelf weer weg. Het grijpt het niet vast als van zichzelf.

Consulten en workshops

Tijdens de consulten en workshops worden die aannames en conditioneringen blootgelegd en doorzien vanuit de natuurlijke staat. Je gaat leren voelen vanuit de natuurlijke staat. Je gaat steeds meer ervaren wat werkelijk klopt, ook al staat het lijnrecht tegenover wat je aangeleerd hebt of hebt aangenomen vanuit de ervaringen die je hebt gehad in dit of andere levens.

Aandacht geven aan wat aandacht vraagt

Je leert aandacht te geven aan wat aandacht vraagt in jou. Want door het te ontkennen zet je jezelf schrap en zit je weer in de ego identificatie en ben je uit de natuurlijke staat. Telkens ga je naar wat NU aan de orde is. Je wordt weer als een kind! Je leert het leven je te laten voeden.

De natuurlijke staat verlengen zodat Ontwaken mogelijk wordt

Graag help ik mee om in die natuurlijke staat te komen, deze staat te verlengen, zodat Ontwaken mogelijk wordt. Je wordt weer als een kind!

Wil je een consult boeken, stuur dan even een mailtje via de knop op de website of naar info@willekejansen.nl

Workshops worden weer gegeven vanaf juli 2021. Hierover later meer.

Ik ontmoet je graag!

Willeke